نرده استیل

کف پله ها دارای آپشن های شیشه، چوب، سنگ می باشد. عرض پله و عرض کف پله ها می تواند متغیر سفارش داده شود. این پله قابلیت اجرای پله گرد، قائمه، Z ، U . G شکل و امکان ادقام آن با قوس نیز میسر است.

نصب نرده استیل
مورد استفاده در ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی کف پله ها دارای آپشن های شیشه، چوب، سنگ می باشد. تمام پله با اتصالات پیچ های آلن مونتاژ می گردد و هیچ گونه نیازی به جوشکاری در محل اجرا را ندارد.

نرده استیل راه پله
نرده و هندریل این پله ها به طور جداگانه قابل نصب بر روی کفه ی پله ها و پیشانی پله ها و دور ویدها می باشد و انواع متنوعی قابل انتخاب می باشد.
شرکت آریو نما علاوه بر پیشنهاد مذکور قادر است پله های پیش ساخته ای را بنابر طراحی و جزئیات مشاورین یا کارفرمایان محترم ساخته و یا ارائه نماید.

نرده تمام استیل
نرده استیل نسل جدید نرده جهت حفاظت و زیبایی راه پله ها در انواع مختلف شامل لوله هندریل 51 و پایه 38 و 3 ردیف لوله 16 می باشد.​